THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Anh
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh5/20/1992
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 117

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Anh (1), "Sử dụng sơ đồ tư duy trong hoạt động học tập", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 143 (0) , 2017, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ