THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đào Hoàng Nam
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh4/6/1955
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 179

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đào Hoàng Nam (1), "Kinh nghiệm đào tạo hệ đại học theo phương thức giáo dục thường xuyên ở một số nước", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
Đào Hoàng Nam (1), "Nâng cao hiệu quả đào tạo cho Ban Chủ nhiệm hợp tác xã ở tỉnh Bạc Liêu", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
Đào Hoàng Nam (1), "Đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp của sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 6 (6) , 2016, 0866-8019
Đào Hoàng Nam (1), "Đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 16 (0) , 2015, 0866-7675

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ