THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Chánh Trực
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh25/11/1967
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 239

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Chánh Trực (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Lớp học đảo ngược và một số công cụ hỗ trợ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 (2) , 2018, xx
Lê Chánh Trực (1), Nguyễn Thanh Huy (2), "Lợi ích của hệ thống quản lý học tập (LMS) trong kiểm soát và hỗ trợ quá trình tự học Toeic của sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí KH&ĐT Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (ISSN:2354-0567), Số 1 () , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Chánh Trực (1), Huỳnh Cẩm Thảo Trang (2), "Hiệu quả triển khai thí điểm mô hình "Language Café" hỗ trợ phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất Trường Đại học Đồng Tháp", Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng cho sinh viên, giảng viên chuyên ngữ và không chuyên ngữ (Trường Đại học Tây Nguyên), Số 8 () , 2015, xx-xx
Lê Chánh Trực (1), "Lồng ghép Tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình giảng dạy Tiếng Anh chuẩn TOEIC tại trường Đại học Đồng Tháp", Cải tiến hoạt động dạy, học Tiếng Anh chuẩn TOEIC tại Trường ĐH Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 9 () , 2011, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm