THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Chí Gót
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh25/8/1962
Đơn vịPhòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích3 bài báo, 6 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 805

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Yến Phi (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu hiện nay", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 159 (12) , 2017, 90-92
Nguyễn Chí Gót (1), Đặng Trường Trung Tín (2), "Thực trạng công tác thanh tra nội bộ ở trường Đại học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 158 (12) , 2017, 76-78
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Dự báo nhu cầu đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long", (ISSN:), Số 298 (11) , 2012, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Chí Gót (1), Nguyễn Thị Yến Phi (2), "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra nội bộ ở Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 (0) , 2017, xx
Nguyễn Chí Gót (1), "Một vài vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh", Thông tin Khoa học (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2012, xx
Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên", Hội thảo Khoa học Giáo dục đạo đức cho SV trong các trường CĐ ĐH Việt Nam (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 12 () , 2012, xx-xx
Nguyễn Chí Gót (1), "Một số ý kiến về công tác thực tập sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tư vấn hoạt động KHGD&ĐT giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2011, xx
Nguyễn Chí Gót (1), "Ứng dụng công nghệ thông tin vào rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ", Hội thảo Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 12 () , 2011, xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Chí Gót (2), "Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Chí Gót (1), "Thực trạng dạy – học bộ môn công tác đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường ĐHSP Đồng Tháp", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Diệu (1), Trần Quang Thái (2), Nguyễn Chí Gót (3), "Điều tra năng lực cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Đồng Tháp để có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo trong giai đoạn mới", 2003-2006 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ