THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Văn Tặc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh15/08/1975
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 94

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Trung Thương (1), Phạm Văn Tặc (2), "Sử dụng trò chơi trong các tiết học tiếng Anh cho học sinh khối 10 trường Trung học phổ thông Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 86 () , 2018, xx-xx
Phạm Văn Tặc (1), Lê Hải Duy (2), "Tên viết tắt của doanh nghiệp Việt Nam và trở ngại trong ngôn ngữ và phát triển thương hiệu", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 4 (1) , 2018, xx-xx
Phạm Văn Tặc (1), Lê Huỳnh Thanh Huy (2), Trần Thiện Tánh (3), "Giải Pháp Bồi Dưỡng Phương Pháp Dạy Tiếng Anh Tiểu Học Cho Giáo Viên Tiếng Anh Một Số Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx-xx
Phạm Văn Tặc (1), "Đề xuất phương án dịch Việt - Anh cho một số tiếng lóng tiếng Việt phổ biến trên báo mạng và truyền hình", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ