THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Kim Trang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh20/02/1975
Đơn vịTT - TV Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcA
Thành tích5 bài báo, 12 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 143

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thị Kim Trang (1), "Phủ định biện chứng đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 4 () , 2018, xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Yếu tố cần trong dạy học đại học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 136 () , 2016, xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc cho sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 121 () , 2015, xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Tìm hiểu sự khác nhau về văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc qua cách cấu tạo từ xưng hô gia đình trong tiếng Việt - tiếng Hán", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Một số giải pháp và kiến nghị về phương pháp học tập theo nhóm dành cho sinh viên", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Số 11 () , 2013, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Thị Kim Trang (1), "Biện pháp khắc phục khó khăn khi học kĩ năng nghe tiếng trung quốc", Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2016, xx-xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Việc học tập lý luận chính trị - hành chính hiện nay - Ý nghĩa và vai trò", Hội thảo Việc học tập lý luận chính trị - hành chính. Thực trạng và giải pháp (Trường Chính trị Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Để học tập các môn lý luận chính trị hành chính đạt hiệu quả", Hội thảo Việc học tập lý luận chính trị - hành chính. Thực trạng và giải pháp (Trường Chính trị Đồng Tháp), Số 0 () , 2015, xx-xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Một số giải pháp cần quan tâm khi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp", HTKH Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp (Trường Chính trị Đồng Tháp), Số 9 () , 2014, xx-xx
Trần Thị Kim Trang (1), "Kiến thức thực tiễn - Sự cần thiết trong giảng dạy Lý luận Chính trị - Hành chính", Hội thảo khoa học Kiến thức thực tiễn của đội ngũ giảng viên giảng dạy Lý luận Chính trị - Hành chính (Trường Chính trị Đồng Tháp), Số 3 () , 2013, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ