THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Kim Phượng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/06/1984
Đơn vịPhòng Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 83

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Thanh Vân (1), Nguyễn Thị Kim Phượng (2), "Cấu trúc tham luận về giá trong hội thoại mua bán ở chợ Đồng Tháp", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc Ngôn ngữ ở Việt Nam Hội nhập và phát triển tập 1 (NXB Dân Trí), Số 9 (0) , 2017, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ