THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Dương Văn Khánh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh03/05/1987
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 107

BÀI BÁO KHOA HỌC

Dương Văn Khánh (1), "Researching on the challenges of Social work Education in Vietnam", Social Science (ISSN:1673-176X), Vol 3 (), 2018, 16
Nguyen Hai Ninh (1), ZHANG RongJun (2), Dương Văn Khánh (3), "Researching on the effects of China to the tourism development of Quang Ninh Province in Vietnam", Fortune Today (今日财富) (ISSN:1009-8585), Vol 12 (), 2017, 18

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ