THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đỗ Thị Như Uyên
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh7/16/1982
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 132

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Đình Văn (1), Võ Ngọc Thanh (2), Đỗ Thị Như Uyên (3), Nguyễn Thị Oanh (4), Nguyễn Gia Hiển (5), "Xây dựng bộ mẫu các loài cá có giá trị kinh tế phục vụ dạy học ở Khoa Sinh học Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 64 (0) , 2010, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ