THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Thu Hường
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh14/10/1981
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 141

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Thu Hường (1), "Ứng dụng các kĩ năng mềm vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 169 (2) , 2018, xx-xx
Phạm Đình Văn (1), Lê Thị Thu Hường (2), "Thiết kế các hoạt động học tập theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong dạy học Sinh học 11", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (0) , 2015, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ