THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Oanh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh01/01/1982
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích19 bài báo, 4 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 345

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Egg-lying behavior of Anisopteromalus calandrae (howard), an ectoparasitoid of Lasioderma serricorne (Fabricius)", Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160), Số 39 (4) , 2017, xx
Nguyễn Thị Oanh (1), "Kết quả bước đầu thử nghiệm sử dụng ong ký sinh Anisopteromalus calandrae (howard) để khống chế mọt thuốc lá gây hại thức ăn nuôi cá bảo quản trong kho", Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710), Số 6 (275) , 2017, xx
Nguyễn Thị Oanh (1), "Khả năng kiểm soát mọt thuốc lá Lasioderma serricorne gây hại thức ăn nuôi cá của ong Anisopteromalus calandrae (howard)", Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710), Số 275 (0) , 2017, xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến sự sinh sản, tuổi thọ và khả năng ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) ký sinh sâu non mọt thuốc lá", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 21 (0) , 2017, xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Đặc điểm hình thái và một số tập tính ký sinh của ong Anisopteromalus calandrae (howard) trên sâu non mọt thuốc lá Lasioderma serricorne (Fabricius)", Bảo vệ thực vật Viện Bảo vệ thực vật (ISSN:2354-0710), Số 4 (0) , 2017, xx
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Oanh (1), "Khả năng gây hại của mọt đậu (Callosobruchus maculatus Fabricius) trên hạt đậu trắng và mọt ngô (Sitophilus zeamais Motschulsky) trên hạt ngô trong phòng thí nghiệm", Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 9 (NXB Nông Nghiệp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Về loài ong Anisopteromalus calandrae (Howard) ngoại ký sinh sâu non mọt Lasioderma sericorne gây hại hạt đậu đỗ và thức ăn thủy sản trong kho", Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 9 (NXB Nông Nghiệp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Ngọc Lân (2), Trương Xuân Lam (3), "Đặc điểm hình thái loài ong Anisopteromalus calandrae (Howard) ký sinh sâu non mọt cánh cứng gây hại nông sản trong kho", Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 9 (NXB Nông Nghiệp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Oanh (1), "Một số đặc điểm sinh học của mọt thuốc lá Lasioderma serricorne fabrisius gây hại thức ăn cám cá viên trong kho tại vùng đồng bằng sông Cửu Long", Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật (NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ), Số 10 () , 2017, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Oanh (1), "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hiệu quả kiểm soát một số sâu mọt bộ Cánh cứng (Coleoptera) gây hại ngũ cốc trong kho ở đồng bằng sông Cửu Long của ong Anisopteromalus calandrae)", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Oanh (1), "Khảo sát thực trạng dinh dưỡng và một số chỉ số sinh lí trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ở một số trường Mầm non trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ