THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Quốc Nguyên
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh31/8/1978
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2
Tin họcA
Thành tích14 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 164

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Diễm Kiều (1), Nguyen Van Dao (2), Phạm Quốc Nguyên (3), Nguyen Thanh Giao (4), "Effect of Nitrogen and Phosphorus on growth of Hymenachne acutigluma and uptake of nitrogen and phosphorus containing wastewater form catfish (Pangasianodon hypopthamus) pond", Imperial Journal of Interdisciplinary Research (ISSN:2454-1362), Vol 4 (1), 2018, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Trần Tấn Đạt (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt liên tục kết hợp với cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) ", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 5 (1) , 2018, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Thị Anh Đào (2), Lê Quang Thuận (3), Huỳnh Như Ý (4), Phạm Quốc Nguyên (5), Hans Brix (6), Ngô Thụy Diễm Trang (7), "Ảnh hưởng dạng đạm vô cơ lên khả năng sinh trưởng và xử lý đạm của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 (1) , 2017, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Văn Na (2), Nguyễn Thị Trúc Linh (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Hans Brix (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và khả năng hấp thu đạm, lân của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 (1) , 2017, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Hồ Thanh Paul (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma )trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt có sụt khí", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 23 (1) , 2017, xx-xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Quốc Nguyên (1), "Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước thải ao nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng cỏ Mồm Mỡ (Hymenachne acutigluma) và Lục Bình (Eichhonia crassipes)", 2015-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Quốc Nguyên (1), "Ảnh hưởng tổng đạm amon lên cá tra (Pangasianodon hypopthalmus) cỡ giống ở các giá trị pH khác nhau.", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thanh Xuân (1), Trần Thị Tươi (2), Lương Thị Yến Nhi (3), Trần Thị Kim Ngọc (4), Đinh Hoàng Trung (5), Phan Thị Cẩm Nhung (6), Phạm Quốc Nguyên (7), "Khảo sát hàm lượng bụi phấn ở các điều kiện khác nhau trong phòng học tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Hướng dẫn Sinh viên đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 2013Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ