THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Hải Lý
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh29/12/1981
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcA
Thành tích6 bài báo, 1 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 57

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Hải Lý (1), Nguyen Huu Chiem (2), "Khảo sát thành phần loài thực vật bậc cao theo các loại đất ở vùng đồng lụt hở, tỉnh An Giang", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 (2) , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), "Đánh giá chất lượng nước thải từ các trại nuôi bò qua các hình thức xử lý bằng lục bình (Eichhornia crassipes) và ruộng cỏ mồm (Hymenachyne acutigluma) tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 3 (1) , 2016, xx-xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Lư Ngọc Trâm Anh (2), Nguyen Huu Chiem (3), "A survey of vascular plant species in the dry season, Cam Mountain, An Giang province", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794), Số 54 (2) , 2016, xx
Phan Mộng Thu (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ bằng biện pháp ủ compost hiếu khí", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 15 (1) , 2015, xx-xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Phan Mộng Thu (2), "Xử lý bùn thải của hệ thống xử lý nước thải thủy sản bằng biện pháp ủ phân compost trong điều kiện kỵ khí", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 8 (1) , 2014, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lư Ngọc Trâm Anh (1), Võ Hoàng Anh Tuấn (2), Viên Ngọc Nam (3), Nguyễn Thị Hải Lý (4), Nguyễn Phan Minh Trung (5), "Dẫn liệu ban đầu về tích tụ carbon trong sinh khối của rừng ngập mặn ở cồn ngoài, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau", Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 0 (0) , 2017, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Toàn (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Ủ phân compost có cấp khí bằng quạt để xử lý bùn thải hữu cơ của nhà máy chế biến thủy sản", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Hải Lý (1), "Nghiên cứu sự phân bố đa dạng thực vật bậc cao trên các sinh cảnh khác nhau tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trịnh Huỳnh Châu (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Khảo sát các chỉ tiêu hóa lý môi trường đất tại các vùng đồi núi của hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Thị Yến Nhi (1), Nguyễn Thị Hải Lý (2), "Khảo sát một số chỉ tiêu hóa lý môi trường đất tại các sinh cảnh vùng đồng bằng của hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đào Thị Thùy Linh (1), Huỳnh Văn Thân (2), Võ Hoàng Việt (3), Nguyễn Thị Hải Lý (4), "Hiệu quả xử lí nước thải ao nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) bằng phương pháp thủy canh rau cần ống (Oenanthe javanica)", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ