THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Đức Tường
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh28/08/1971
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 121

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Thị Phượng (1), Nguyễn Kim Búp (2), Phạm Thị Thanh Mai (3), Nguyễn Thị Bé Nhanh (4), Lê Ngọc Tiết (5), Trần Đức Tường (6), "Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 8 () , 2014, xx-xx
Võ Thị Phượng (1), Nguyễn Kim Búp (2), Phạm Thị Thanh Mai (3), Nguyễn Thị Bé Nhanh (4), Lê Ngọc Tiết (5), Trần Đức Tường (6), "Điều tra thành phần loài thực vật bậc cao ở khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 2 () , 2013, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ