THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Hà Thanh Nguyên
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh17/02/1986
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 126

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Huỳnh Như (1), Phạm Hà Thanh Nguyên (2), "Nghiên cứu chế biến nước uống từ quả gấc và quả chanh dây", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 () , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ