THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Diễm Kiều
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh21/4/1983
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCử nhân
Tin họcA
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 41

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Diễm Kiều (1), Nguyen Van Dao (2), Phạm Quốc Nguyên (3), Nguyen Thanh Giao (4), "Effect of Nitrogen and Phosphorus on growth of Hymenachne acutigluma and uptake of nitrogen and phosphorus containing wastewater form catfish (Pangasianodon hypopthamus) pond", Imperial Journal of Interdisciplinary Research (ISSN:2454-1362), Vol 4 (1), 2018, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Trần Tấn Đạt (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt liên tục kết hợp với cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) ", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 5 (1) , 2018, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Thị Anh Đào (2), Lê Quang Thuận (3), Huỳnh Như Ý (4), Phạm Quốc Nguyên (5), Hans Brix (6), Ngô Thụy Diễm Trang (7), "Ảnh hưởng dạng đạm vô cơ lên khả năng sinh trưởng và xử lý đạm của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 (1) , 2017, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Nguyễn Văn Na (2), Nguyễn Thị Trúc Linh (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Hans Brix (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và khả năng hấp thu đạm, lân của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 (1) , 2017, xx-xx
Lê Diễm Kiều (1), Hồ Thanh Paul (2), Nguyễn Xuân Lộc (3), Phạm Quốc Nguyên (4), Nguyễn Văn Công (5), Ngô Thụy Diễm Trang (6), "Khả năng xử lí nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypopthamus) của cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma )trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt có sụt khí", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 23 (1) , 2017, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Văn Tốt (1), Lê Diễm Kiều (2), "Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến sự sinh trưởng, phát triển của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) ", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thanh Toàn (1), Lê Diễm Kiều (2), "Khảo sát tỷ lệ đạm amon và nitrat thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma) trong điều kiện thủy canh", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Diễm Kiều (1), "Khảo sát diễn biến nồng độ H2S, nhiệt độ và pH trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmuss) thâm canh", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Diễm Kiều (1), "Tìm một số cách bắt ong mật Apis cerana trong cột điện và quy trình nuôi bằng vật liệu địa phương ở huyện Châu Thành - Đồng Tháp", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ