THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lư Ngọc Trâm Anh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh08/11/1986
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ B
Tin họcTrình độ B
Thành tích4 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 98

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lư Ngọc Trâm Anh (1), "Thành phần loài và giá trị sử dụng của thực vật ngập mặn ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau", Tạp chí Rừng và Môi trường TƯ Hội KHKT LN VN (ISSN:1859-1248), Số 89 () , 2018, 44-47
Lư Ngọc Trâm Anh (1), Võ Hoàng Anh Tuấn (2), Viên Ngọc Nam (3), "Tích tụ cac bon của rừng ngập mặn ở cồn trong, vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo từng giai đoạn", Tạp Chí NN & PTNN, Bộ NN & PTNN (ISSN:1859-4581), Số 18 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Hải Lý (1), Lư Ngọc Trâm Anh (2), Nguyen Huu Chiem (3), "A survey of vascular plant species in the dry season, Cam Mountain, An Giang province", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ISSN:1859-4794), Số 54 (2) , 2016, xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Trần Ngọc Thuận (2), Lư Ngọc Trâm Anh (3), "Ứng dụng phần mềm iMinMap 7 xây dựng bản đồ tư duy dùng trong hoạt động tự học môn Sinh thái học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lư Ngọc Trâm Anh (1), Võ Hoàng Anh Tuấn (2), Viên Ngọc Nam (3), Nguyễn Thị Hải Lý (4), Nguyễn Phan Minh Trung (5), "Dẫn liệu ban đầu về tích tụ carbon trong sinh khối của rừng ngập mặn ở cồn ngoài, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau", Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 0 (0) , 2017, xx
Nguyễn Phan Minh Trung (1), Lư Ngọc Trâm Anh (2), "Bạo lực học đường - một góc nhìn từ thế hệ 8X", Bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 0 () , 2014, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ