THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Kim Thúy
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh2/26/1975
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 73

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thị Kim Thúy (1), "Ảnh hưởng các mức protein thô đến gà Sao sinh sản giai đoạn 21-40 tuần tuổi tại tỉnh Đồng Tháp ", Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751), Số 229 (2) , 2018, 1859-476x

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ