THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh22/9/1986
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTOEFL
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 97

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thủy (1), Nguyễn Như Trí (2), Phạm Minh Anh (3), "Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung nấm men (Kluyveromyces marxianus) đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng miễn dịch của cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) giống", Khoa học KT Nông lâm nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TPHCM (ISSN:1859-1523), Số 1 (1) , 2012, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hồ Huỳnh Hoa (1), Nguyễn Thị Cẩm Tú (2), Nguyễn Thị Thủy (3), "Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) từ 15 đến 30 ngày tuổi", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thủy (1), "Đánh giá ảnh hưởng của chế độ ăn bổ sung nấm men (Kluyveromyces maxrianus) đến tăng trưởng, đáp ứng miễn dịch tự nhiên và sức đề kháng với vi khuẩn Aeromonas hydrophila của cá rô phi (Oreochromis niloticus)", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ