THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Thành
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh05/12/1985
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTOEFL
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 122

BÀI BÁO KHOA HỌC

L.T. Hung (1), Nguyễn Thị Thành (2), M.A. Pham (3), C.L. Browdy (4), "A comparison of the effect of dietary fungal phytase and dicalcium phosphate supplementation on growth performances, feed and phosphorus utilization of tra catfish juveniles (Pangasianodon Hypophthalmus Sauvage, 1878)", Aquaculture Nutrition (ISSN:1353-5773), Vol 21 (1), 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thành (1), "So sánh ảnh hưởng của enzyme phytase và dicalci - phosphate lên hiệu quả sử dụng thức ăn và phospho của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ