THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Minh Quang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh15/01/1988
Đơn vịPhòng Tổ chức cán bộ và Công tác Đảng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 29

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Minh Quang (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên Trường đại học Đồng Tháp tiếp cận từ góc độ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2018, xx
Hồ Minh Quang (1), Phạm Minh Giản (2), "Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường đại học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 164 (1) , 2018, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ