THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Minh Quang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh15/01/1988
Đơn vịPhòng Tổ chức cán bộ và Công tác Đảng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 201

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Minh Quang (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên Trường đại học Đồng Tháp tiếp cận từ góc độ cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2018, xx
Hồ Minh Quang (1), Phạm Minh Giản (2), "Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường đại học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 164 (1) , 2018, xx
Phạm Đình Văn (1), Hồ Minh Quang (2), "Quy trình sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học môn Sinh học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 105 (0) , 2014, 1859-0810
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Võ Ngọc Thanh (2), Hồ Minh Quang (3), "Tình hình nhiễm sán lá gan trên bò tại tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 2 (1) , 2013, xx-xx
Phạm Đình Văn (1), Hồ Minh Quang (2), "Quy trình xây dựng bản đồ khái niệm bằng phần mềm cmaptools trong dạy học sinh học lớp 6", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 79 (0) , 2012, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ