THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Gia Hiển
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh08/8/1983
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích9 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 117

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Gia Hiển (1), "Quy trình nuôi cá lóc đầu nhím thương phẩm", Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043), Số 6 (205) , 2015, xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá linh ống", Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043), Số 9 (208) , 2015, xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Sinh sản nhân tạo cá nàng hai Chilata ornata", Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043), Số 10 (209) , 2015, xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Quy trình ương cá tra giống không thay nước", Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043), Số 13 (212) , 2015, xx-xx
Nguyễn Gia Hiển (1), "Kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan", Thủy sản Việt Nam TƯ Hội nghề cá VN (ISSN:0866-8043), Số 14 (213) , 2015, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Huỳnh Như (1), Nguyễn Thị Hồng Mai (2), Nguyễn Hà Đức (3), Nguyễn Hữu Mạnh (4), Nguyễn Gia Hiển (5), "Thử nghiệm nuôi cá thát lát còm (Chitala chitala) trong giai với các mật độ khác nhau", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Gia Hiển (1), "Thử nghiệm gây mê cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) băng 2 – Phenoxyetanol trong quá trình vận chuyển ở Đồng bằng sông Cửu Long ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ