THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Văn Hiệp
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1987
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 2 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 168

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Oanh (1), Phạm Văn Hiệp (2), Hà Danh Đức (3), Trần Ngọc Lân (4), "Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 281 (1) , 2016, xx
Phạm Văn Hiệp (1), Nguyễn Thị Oanh (2), "Thành phần sâu mọt gây hại lương thực trong các khoa bảo quản tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 118 (6) , 2015, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Phạm Văn Hiệp (1), "Vai trò của hoạt động Seminar và người hướng dẫn trong việc hình thành ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2016, 69-75
Phạm Văn Hiệp (1), "Đặc điểm sinh học của loài Lasioderma Serricorne gây hại thức ăn thủy sản và thành phần thiên địch của chúng ", Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 10 () , 2016, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Văn Hiệp (1), "Điều tra thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Văn Hiệp (1), "Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài mọt thóc đỏ Tribolium castaneum (Tenebrionidae-Coleoptera) gây hại trên các kho lương thực tại thành phố Sa Đéc", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ