THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Minh Triết
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh19/11/1987
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 268

BÀI BÁO KHOA HỌC

Ha Danh Duc (1), Bui Minh Triet (2), "Biodegradation of anline by freely suspended and immobilized Pseudomonas moraviensis AN-5", Tạp chí Sinh học Viện HL KH&CN Việt Nam (ISSN:0866-7160), Vol 39 (3), 2017, xx-xx
Bùi Minh Triết (1), "Nâng cao kỹ năng vận hành công trình xử lí nước thải cho sinh viên khoa học môi trường Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 153 (2) , 2017, xx-xx
Bùi Minh Triết (1), "Phát triển ứng dụng trắc nghiệm cây dược liệu phổ biến để giáo dục cho học sinh", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 157 (2) , 2017, xx-xx
Hà Danh Đức (1), Nguyễn Thị Kim Khánh (2), Bùi Minh Triết (3), "Ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ đến số lượng vi khuẩn và thành phần hóa học của đất", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 9 (118) , 2017, xxx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ