THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hà Huỳnh Hồng Vũ
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh20/11/1971
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích6 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 135

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Phạm Đức Phúc (3), Nguyễn Hữu Hưng (4), "Ứng dụng chỉ thị gen phân tử ITS-1 và kỹ thuật PCR-RFLP để xác định loài sán lá gan lớn (Fasciola SP.) trên Bò tại Đồng bằng sông Cửu Long", Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751), Số 2 (1) , 2016, xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Nguyễn Hữu Hưng (3), "Tình trạng nhiễm sán lá gan lớn trên bò tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thử hiệu quả tẩy trừ", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 (1) , 2016, xx-xx
Đỗ Ngọc Ánh (1), Nguyễn Duy Bắc (2), Hà Huỳnh Hồng Vũ (3), Huỳnh Hồng Quang (4), Trần Thanh Dương (5), Nguyễn Khắc Lực (6), "Đặc điểm một số chỉ số hình thái của sán lá gan lớn thu thập ở Việt Nam", Tạp chí Y học Việt Nam Tổng Hội Y học Việt Nam (ISSN:1859-1868), Số 1 (1) , 2016, xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hồ Bảo Trân (2), Nguyễn Hữu Hưng (3), "Đặc điểm sinh thái và phân tử của sán lá gan lớn ký sinh ở Bò tại Tỉnh Đồng Tháp", Khoa học Kỹ thuật Thú y Hội KHKT Thú y VN (ISSN:1859-4751), Số 6 (1) , 2015, xx-xx
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), Nguyễn Hữu Hưng (2), Nguyễn Hồ Bảo Trân (3), "Thành phần các loài ốc nước ngọt - ký chủ trung gian của các loài sán lá ký sinh ở vật nuôi tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 (1) , 2014, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), "Biện pháp phòng ngừa bệnh sán lá gan trên bò tại tỉnh đồng Tháp", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hà Huỳnh Hồng Vũ (1), "So sánh hiệu quả các quy trình tiêm phòng cúm H5N1 trên vịt chạy đồng tại tỉnh Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ