THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Hưng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh23/08/1979
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 248

BÀI BÁO KHOA HỌC

N. V. Hung (1), Lâm Quốc Anh (2), "Gap functions and Hausdorf continuity of solution mappings to parametric strong vector quasiequilibrium problems", Journal of Industrial and Management Optimization (ISSN:1547-5816), Vol 11 (14), 2018, xx
N. V. Hung (1), "Continuity of solutions for parametric generalized quasivariational relation problems", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol 102 (), 2012, 1-10
N. V. Hung (1), "Sensitivity analysis for generalized quasi-variational relation problems in locally G-convex spaces", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol 158 (), 2012, 1-13

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ