THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Hưng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh23/08/1979
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 220

BÀI BÁO KHOA HỌC

N. V. Hung (1), "Continuity of solutions for parametric generalized quasivariational relation problems", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol 102 (), 2012, 1-10
N. V. Hung (1), "Sensitivity analysis for generalized quasi-variational relation problems in locally G-convex spaces", Fixed Point Theory and Applications (ISSN:1687-1812), Vol 158 (), 2012, 1-13

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ