THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Quí
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh04/10/1982
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 111

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Ngọc Quí (1), Trần Thị Ngọc Anh (2), "Tổ chức hoạt động nhóm học tập hợp tác phát triển năng lực học sinh trong dạy học chương Halogen (Hóa học lớp 10)", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 156 (1) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ