THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Thị Thu Liễu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh20/5/1983
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích7 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 368

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Đặng Thị Thu Liễu (2), Huỳnh Thanh Hùng (3), "Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 (4) , 2017, xx
Đặng Thị Thu Liễu (1), "Bước đầu hình thành năng lực giảng dạy thực hành cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 () , 2016, xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Minh Xuân (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (12) , 2016, 94-97
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Bác học và thận tư (học rộng và suy nghĩ cẩn thận) - hai điều cần thiết trong tu dưỡng của thế hệ trẻ", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 68 (11) , 2016, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Bối cảnh và những yêu cầu cơ bản đối với người cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 22 (10) , 2016, 10-15
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm