THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Thị Thu Liễu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh20/5/1983
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích8 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 639

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đặng Thị Thu Liễu (1), Nguyễn Anh Thùy (2), "Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 33 () , 2018, 90-94
Phạm Minh Giản (1), Đặng Thị Thu Liễu (2), Huỳnh Thanh Hùng (3), "Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 (4) , 2017, xx
Đặng Thị Thu Liễu (1), "Bước đầu hình thành năng lực giảng dạy thực hành cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 21 () , 2016, xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Minh Xuân (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (12) , 2016, 94-97
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Bác học và thận tư (học rộng và suy nghĩ cẩn thận) - hai điều cần thiết trong tu dưỡng của thế hệ trẻ", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 68 (11) , 2016, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Đặng Thị Thu Liễu (1), Lê Quang Minh (2), "Góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non thông qua chuyên đề " Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non"", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Đặng Thị Thu Liễu (1), Lê Quang Minh (2), "Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2017, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Đặng Thị Thu Liễu (2), "Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học", Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
Đặng Thị Thu Liễu (1), "Nâng cao chất lượng công tác văn phòng trong Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Đặng Thị Thu Liễu (1), "Quan điểm của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp về hành vi văn hóa trong trường đại học", Xây dựng và phát triển văn hóa trong trường đại học (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2009, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ