THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lý Huy Hoàng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh15/08/1985
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 192

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lý Huy Hoàng (1), Lê Hải Đăng (2), Cao Cự Giác (3), "Phát triển năng lực dạy học thực hành thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Hóa học", Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694), Số 3 () , 2018, 1-5
Lý Huy Hoàng (1), Cao Cự Giác (2), "Thiết kế công cụ đánh giá năng lực tổ chức dạy học thí nghiệm hóa học trong dạy học vi mô cho sinh viên sư phạm hóa học", Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam (ISSN:2615-8957), Số 141 () , 2017, 1-5
Tô Kim Thi (1), Lý Huy Hoàng (2), "Xây dựng chủ đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên nhằm phát trDesiging Experimental Exercises Used for Teaching Chemistry in High Schooln năng lực vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiển cho học sinh trung học cơ sở", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 154 (1) , 2017, 1-5
Ly Huy Hoang (1), Cao Cu Giac (2), N.T.P. Lien (3), P.H.Thanh (4), "Desiging Experimental Exercises Used for Teaching Chemistry in High School", World Journal of Chemical Education (ISSN:2375-1657), Vol 5 (5), 2017, 1-10
Lý Huy Hoàng (1), Lê Hải Đăng (2), Cao Cự Giác (3), "Xây dựng và sử dụng bài tập thực nghiệm nhằm phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên ở trường đại học sư phạm", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 26 (8) , 2017, 1-10
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lý Huy Hoàng (1), "Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đánh giá kết quả môn thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lý Huy Hoàng (1), "Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm mô phỏng hóa học lớp 10 cho học phần thực hành phương pháp dạy học hóa học ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lý Huy Hoàng (1), Dương Huy Cẩn (2), "Tìm hiểu các loại bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 8 – HH19/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm