THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Ngọc Bích
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh29/06/1986
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích4 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 162

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Ngọc Bích (1), Cao Thanh Tung Pham (2), Dinh Thanh Nguyen (3), "Effect of preparation conditions of biochar from rice straw by hydrothermal carbonization", Tạp chí Khoa học Công nghệ Viện HLKH&CN Việt Nam (ISSN:0866-708X), Số 55 (1) , 2017, xx
Nguyễn Ngọc Bích (1), Phan Thị Quế Phương (2), Phạm Thiên Hữu (3), Dinh Thanh Nguyen (4), "Magnetic nanoparticle catalyst FeO4@C-SO3H for Hydrolysis of cellulose into glucose", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 6 (3) , 2017, xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Nguyễn Ngọc Bích (3), "Điều chế vật liệu nono SiO2 từ tro trấu bằng phương pháp hòa tan - kết tủa để hấp phụ xanh metylen", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 54 (5) , 2016, xx
Nguyễn Ngọc Bích (1), Nguyễn Quốc Chính (2), "Điều chế và khảo sát tính chất hấp phụ trao đổi ion của hệ hydroxit kép Mg, Fe", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 4 (51) , 2013, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Thanh Tuyền (2), Nguyễn Ngọc Bích (3), "Đánh giá khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên vật liệu Nano SiO2 với quy mô Pilot", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Ngọc Bích (1), "Điều chế vật liệu nano SiO2 từ tro trấu dùng làm phụ gia cho bê tông xi măng", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Bích (1), "Nghiên cứu tổng hợp hydroxit kép Mg – Fe có khả năng hấp phụ phosphat trong dung dịch nước ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ