THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh13/08/1987
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 138

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Nguyen Thi Hong Hanh (3), Nguyen Minh Thao (4), Tran Thanh Tuan (5), "An investigation on the electronic structures of diatomic VSi0/−/+ clusters by CASSCF/CASPT2 method", Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144), Vol 56 (4), 2018, 483-487

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (1), "Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất taxane diterpenoid từ cao ethylacetate của rễ cây thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.)", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ