THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hữu Nghị
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh16/10/1988
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcA
Thành tích4 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 96

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), Bùi Thị Minh Nguyệt (4), "Khảo sát khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên chất quang xúc tác N, W-TiO2/bentonit", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 32 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Ngô Sỹ Lương (3), "Điều chế vật liệu nano N-TiO2 trên bentonit để phân hủy xanh metylen trong nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy", Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144), Số 3 (55) , 2017, 114-119
Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), "Cố định các hạt nano N, W- TiO2 trên bentonit để phân hủy quang xúc tác xanh metylen trong dung dịch nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy", Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144), Số 55 (5) , 2017, 373-378
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Nguyễn Ngọc Bích (3), "Điều chế vật liệu nono SiO2 từ tro trấu bằng phương pháp hòa tan - kết tủa để hấp phụ xanh metylen", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 54 (5) , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), "Khảo sát khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên chất quang xúc tác N, W - TiO2/ Bentonit", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Hữu Nghị (1), "Những yếu tố góp phần nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN", Xêmina Con đường tìm ý tưởng vàng cho nghiên cứu và kỹ thuật xây dựng thuyết minh đề tài (Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp), Số 10 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hữu Nghị (1), "Điều chế vật liệu nano Na-ZnO có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm