THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Xuân Mai
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh12/01/1982
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 135

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bùi Văn Thắng (1), Nguyễn Minh Thảo (2), Trần Thị Xuân Mai (3), Lê Thanh Châu (4), "Điều chế vật liệu La/Fe-Bentonite và ứng dụng xử lý xanh methylene trong nước", Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một (ISSN:1859-4433), Số 3 (38) , 2018, 3-11
Trần Quốc Trị (1), Tran Van Tan (2), Nguyen Minh Thao (3), Trần Thị Xuân Mai (4), Nguyen Huu Tho (5), "A new interpretation of the photoelectron spectrum of VSi4− cluster by density functional theory and multiconfigurational CASSCF/CASPT2 calculations", Chemical Physics Letters (ISSN:0009-2614), Vol 690 (), 2017, 1-10
Bùi Văn Thắng (1), Trần Thị Xuân Mai (2), "Khảo sát hấp phụ p-nitrophenol tren cetyl trimetylamoni bromua biến tính bentoit", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai (ISSN:2354-1482), Số 4 () , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), Nguyễn Minh Thảo (3), Trần Thị Xuân Mai (4), "Nghiên cứu cấu trúc của các cluster VSi3-/0 bằng hóa học lượng tử tính toán", Hội thảo khoa học lần I khoa SP Hóa - Sinh - KTNN (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 15-28

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ