THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Minh Xuân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh26/4/1988
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTOEIC
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 402

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Minh Thảo (1), Phạm Minh Xuân (2), "Tổng hợp vật liệu nano spinel Li4Mn5O12 bằng phương pháp thủy nhiệt", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 23 () , 2016, xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Minh Xuân (2), Đặng Thị Thu Liễu (3), "Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (12) , 2016, 94-97

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Quế Trân (1), Ngô Thị Phước An (2), Huỳnh Thị Thanh Trúc (3), Phạm Minh Xuân (4), Hồ Sỹ Thắng (5), Nguyễn Minh Thảo (6), "Nghiên cứu xử lý nước bằng vật liệu tro trấu biến tính acid citric", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Đặng Quốc Bảo (1), Bùi Việt Phú (2), Phạm Minh Giản (3), Phạm Minh Xuân (4), "Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lý trong tiến trình đổi mới giáo dục", NXB Thông tin và Truyền thông, 220 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Minh Xuân (1), "Điều chế hydroxit kép Mg-Fe và ứng dụng xử lý các ion kim loại nặng trong nước", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ