THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Thị Minh Nguyệt
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh22/10/1979
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 318

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), Bùi Thị Minh Nguyệt (4), "Khảo sát khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên chất quang xúc tác N, W-TiO2/bentonit", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 32 () , 2018, xx-xx
Bùi Thị Minh Nguyệt (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Phạm Thế Lâm (3), "Điều chế vật liệu nano N-ZnO có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy bằng phương pháp thủy nhiệt", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 55 (5) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Bùi Thị Minh Nguyệt (1), "Phân lập và xác định hoạt tính sinh học của một số hoạt chất từ cành dâu (Ramulus mori albae)", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ