THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Hưng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh29/04/1977
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 222

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Hưng (1), Lê Vũ Phong (2), Nguyễn Hữu Nghị (3), Bùi Thị Minh Nguyệt (4), "Khảo sát khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên chất quang xúc tác N, W-TiO2/bentonit", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 32 () , 2018, xx-xx
Bùi Thị Minh Nguyệt (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Phạm Thế Lâm (3), "Điều chế vật liệu nano N-ZnO có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy bằng phương pháp thủy nhiệt", Tạp chí Hóa học Viện HL KH&CN VN (ISSN:0866-7144), Số 55 (5) , 2017, xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Nguyễn Hữu Nghị (2), Ngô Sỹ Lương (3), "Điều chế vật liệu nano N-TiO2 trên bentonit để phân hủy xanh metylen trong nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy", Tạp chí Hóa học (ISSN:0866-7144), Số 3 (55) , 2017, 114-119
Nguyễn Văn Hưng (1), Ngô Sỹ Lương (2), "Điều chế vật liệu nano W-TiO2/bentonit có hoạt tính quang xúc tác cao dưới ánh sáng nhìn thấy bằng phương pháp thủy phân", Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224), Số 4 (22) , 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Hưng (1), Ngô Sỹ Lương (2), "Cố định các hạt nano N- TiO2 trên bentonit để phân hủy quang xúc tác xanh metylen trong nước dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy", Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (ISSN:0868-3224), Số 4 (22) , 2017, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm