THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hà Thái Thủy Lê
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1/1/1982
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 80

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hà Thái Thủy Lam (1), Hà Thái Thủy Lê (2), "Dạy một số đại lượng vật lí trong toán cho học sinh tiểu học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 158 (1) , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ