THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Quốc Vũ
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh19/11/1978
Đơn vịPhòng Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích7 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 158

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Quốc Vũ (1), Lê Thị Minh Thanh (2), "Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược dạy kĩ thuật số nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 14 (1) , 2017, xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), Nguyễn Đắc Trung (2), "Vận dụng một số hình thức tổ chức dạy học tích cực học phần "Điện tử số" nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 128 () , 2016, xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Đề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học môn Kĩ thuật số", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Số 61 (8) , 2016, xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), Lê Thị Minh Thanh (2), "Vận dụng bài toán kỹ thuật số trong dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2016, xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Xây dựng các bài tập môn Kĩ thuật số theo định hướng phát huy năng lực sáng tạo cho sinh viên", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2016, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyen Quoc Vu (1), Ngo Tu Thanh (2), "Using learning in flipped classroom to develop students' capacity of creative thinking", Hội thảo khoa học Quốc tế Proceedings scientific research results for training (NXB Khoa học và Kỹ thuật), Vol 0 (0), 2017, xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN, hướng đi phù hợp của các trường đại học ở Việt Nam", Hội thảo Kiểm định và đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo (Công đoàn Trường ĐH Cần Thơ), Số 3 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua việc khai thác các bài thực hành kỹ thuật số", Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giáo dục kỹ thuật, các xu hướng công nghệ và thách thức" (Đại học Bách khoa Hà Nội), Số 9 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), Huỳnh Thị Hồng Vinh (2), "Đảm bảo chất lượng giáo dục tại trường Đại học Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp", Xây dựng bộ chỉ số phát triển năng lực trường sư phạm (Chương trình ETEP), Số 10 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Quốc Vũ (1), "Kinh nghiệm tổ chức, kiểm tra và đánh giá quá trình tự học của sinh viên ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Quốc Vũ (1), "Thiết kế và thi công mô hình vi điều khiển", 2008-2008 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ