THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Tuấn Vinh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1984
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcA
Thành tích2 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 209

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Lương Văn Tùng (2), Pham Tuan Vinh (3), Le Dinh (4), "Nonlinear optical absorption via two-photon process in asymmetrical Gaussian potential quantum wells", Superlattices and Microstructures (ISSN:0749-6036), Vol 77 (0), 2015, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Pham Tuan Vinh (2), Tran Cong Phong (3), Le Thi Thu Phuong (4), "Influence of phonon confinement on the optically-detected electrophonon resonance linewidth in rectangular quantum wires", Journal of the Korean Physical Society (ISSN:0374-4884), Vol 62 (2), 2013, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Le Dinh (1), Lương Văn Tùng (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), Pham Tuan Vinh (4), "Linear and nonlinear optically detected electrophonon resonance in triangular quantum wells", Hội nghị Vật lý Lý thuyết toàn quốc lần thứ 42 (Trường Đại học Cần Thơ), Vol 0 (), 2017, xx
Huỳnh Vĩnh Phúc (1), Lương Văn Tùng (2), Phạm Tuấn Vinh (3), Le Dinh (4), "Tính chất quang từ của hố lượng tử Parabol đối xứng có thế hữu hạn thông qua quá trình hai photon", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2017 (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 0 () , 2017, xx
Le Dinh (1), Pham Tuan Vinh (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), "Magnetophonon resonance in quantum wells with hyperbolic potentials", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2017 (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Vol 0 (), 2017, xx
Phạm Tuấn Vinh (1), Le Dinh (2), Huỳnh Vĩnh Phúc (3), "Sự hấp thụ quang - từ trong giếng lượng tử tam giác nhờ quá trinh hấp thụ hai photon", Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc - SPMS 2017 (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 0 () , 2017, xx
Lương Văn Tùng (1), Phạm Tuấn Vinh (2), Lê Dĩnh (3), "Electron-phonon resonance linewidth in triangular quantum well via two-photon absorption process", HN Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 41 (Các cơ sở giáo dục), Số 8 (0) , 2016, xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ