THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hoàng Anh
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh15/11/1982
Đơn vịTrung tâm Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích15 bài báo, 4 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 120

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Anh (1), "Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực thực nghiệm dựa trên thí nghiệm tự tạo", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, 1859-0810
Nguyễn Minh Phương (1), Nguyễn Hoàng Anh (2), "Hình thành và đánh giá năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học thông qua thí nghiệm vật lí ở nhà", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 138 (2) , 2017, xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), Quách Nguyễn Bảo Nguyên (2), Dương Đức Giáp (3), "Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong tổ chức hoạt động dạy học Vật lí ở trường phổ thông", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 127 (3) , 2016, xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Thiết kế tiến trình dạy học vật lý theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh phổ thông", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 133 (6) , 2016, xx
Quách Nguyễn Bảo Nguyên (1), Nguyễn Hoàng Anh (2), "Rèn luyện kĩ năng thực hành - thí nghiệm cho học sinh với việc nâng cao chất lượng học tập Vật lí tại các Trường THPT", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 (7) , 2015, xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Hoàng Anh (1), Phan Thị Thùy Linh (2), "Designing the process of teacchinh activities towards promoting the positive properties of awareness of students in teaching physics in high schools", The 2nd Nong Bua Lam Phu Academic Forum for Asian Level Education for Community Development (Nongbualumbuaphu Community College), Số 1 () , 2016, xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học kiến thức về điện năng", HT trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục phổ thông và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2016, xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Proposin self - made experiments process and using experiments to organize the student's teaching activities in secondary schools", The 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (Thailand Organized by Udonthani Rajabhat University), Số 12 () , 2014, xx
Nguyễn Hoàng Anh (1), Lê Văn Giáo (2), "Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo trong dạy học Vật lí", Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ hai (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế), Số 10 () , 2014, xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Anh (1), "Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vậy lý ở trường trung học phổ thông phần điện năng", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh trong dạy học phần cơ học", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Đại học Đồng Tháp với sự hỗ trợ của website thông qua chương năng lượng và cơ học chất lưu.", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Xây dựng quy trình một số bài thí nghiệm cơ học và viết tài liệu hướng dẫn", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ