THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Vĩnh Phúc
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNam
Năm sinh27/10/1980
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcA
Thành tích35 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 637

BÀI BÁO KHOA HỌC

Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Do Muoi (3), Carlos A. Duque (4), Elmustapha Feddi (5), Nguyen V. Hieu (6), Le T. T. Phuong (7), Bui D. Hoi (8), Huỳnh Vĩnh Phúc (9), "Linear and nonlinear Magneto-optical properties of monolayer MoS2 ", Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979), Vol 123 (0), 2018, xx
Victor V. Ilyasov (1), Khanh D. Pham (2), Tatiana P. Zhdanova (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), Nguyen N Hieu (5), Chuong. V. Nguyen (6), "Frist - principles study of structure, electronic properties and stability of tungsten adsorption on TiC (111) surface with disordered vacancies", Physica B: Condensed Matter (ISSN:0921-4526), Vol 256 (0), 2017, xx
Chuong. V. Nguyen (1), Nguyen N Hieu (2), Nikolai A. Poklonski (3), Victor V. Ilyasov (4), Le Dinh (5), Tran Cong Phong (6), Lương Văn Tùng (7), Huỳnh Vĩnh Phúc (8), "Magneto-optical transpost properties of monolayer MoS2 on polar substrates", Physical review B (ISSN:2469-9950), Vol 96 (12), 2017, xx
Nguyen Ngoc Hieu (1), Huỳnh Vĩnh Phúc (2), Victor V. Ilyasov (3), Nguyen D. Chien (4), Nikolai A. Poklonski (5), Nguyen Van Hieu (6), Chuong. V. Nguyen (7), "Frist - principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces", Journal of Applied Physics (ISSN:0021-8979), Số 122 (10) , 2017, xx
M.A. Londoño (1), R.L. Restrepo (2), J.H. Ojeda (3), Huỳnh Vĩnh Phúc (4), M.E. Mora-Ramos (5), E. Kasapoglu (6), A.L. Morales (7), C.A. Duque (8), " Donor-impurity-related optical absorption in GaAs elliptic-shaped quantum dots", Journal of Nanomaterials (ISSN:1687-4110), Vol 0 (0), 2017, xx
1234567

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ