THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thanh Hải
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh05/06/1968
Đơn vịPhòng Thiết bị & XDCB, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcA
Thành tích0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 64

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thanh Hải (1), "Góp phần nâng cao chất lượng kết nạp Đảng trong sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020", HT Công tác phát triển Đảng trong sinh viên của các trường Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ