THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thành Vĩnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh14/06/1983
Đơn vịKhoa SP Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh Trình độ B
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 43

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Anh (1), Võ Thành Vĩnh (2), "Tự tạo thí nghiệm khảo sát chu kì dao động của con lắc đơn trong dạy học vật lí ở trường phổ thông", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 110 (10) , 2014, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ