THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Thị Bích Ngoan
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh05/06/1987
Đơn vịPhòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữAnh Văn trình độ B1
Tin họcĐại học
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 19

BÀI BÁO KHOA HỌC

Võ Thị Bích Ngoan (1), "Xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (5) , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ