THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Thanh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh07/09/1983
Đơn vịPhòng Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 101

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Thanh (1), "Nâng cao chất lượng hoạt động thực tập giáo dục của sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 146 (1) , 2017, xx
Lê Thị Thanh (1), "Đánh giá về công tác tổ chức hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 7 (0) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ