THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Cao Thị Thanh Nghĩa
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh18/9/1979
Đơn vịTrung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 137

BÀI BÁO KHOA HỌC

Cao Thị Thanh Nghĩa (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 137 (1) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ