THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Cao Thị Thanh Nghĩa
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh18/9/1979
Đơn vịTrung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 386

BÀI BÁO KHOA HỌC

Cao Thị Thanh Nghĩa (1), Trần Thị Thùy Dung (2), "Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 159 (2) , 2017, xx
Cao Thị Thanh Nghĩa (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 137 (1) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ