THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Ngô Phương Thủy
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh18/02/1980
Đơn vịKhoa SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữThạc sĩ
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 85

BÀI BÁO KHOA HỌC

Ngô Phương Thủy (1), "Hiệu quả mô hình "English clubs" cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 158 (1) , 2017, 48-50
Huỳnh Sơn Lâm (1), Ngô Phương Thủy (2), Huỳnh Khải Vinh (3), "Vận dụng tư tưởng quản lí của thuyết pháp trị vào trong quản lí nhà trường", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ