THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Sơn Lâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh19/07/1988
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcThạc sĩ Khoa học máy tính
Thành tích15 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 278

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thanh Thủy (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2018, xx
Lê Chánh Trực (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Lớp học đảo ngược và một số công cụ hỗ trợ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 (2) , 2018, xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), "Sử dụng Goldwave thiết kế đề thi nghe tiếng Anh theo định hướng chuẩn VSTEP", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 161 (2) , 2018, xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), "Sử dụng MCMix trộn đề thi trắc nghiệm hỗ trợ thiết kế đề đọc tiếng Anh theo định hướng chuẩn VSTEP", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 85 (146) , 2018, xx
Võ Thị Kim Thảo (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 163 (2) , 2018, 38-40
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Sơn Lâm (1), "Làm việc theo nhóm hiệu quả với Google Docs", Bản tin Tri thức Khoa học - công nghệ (Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đồng Tháp), Số 9 () , 2013, xx-xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), "Một cái nhìn mới về giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông", Bản tin Tri thức Khoa học - công nghệ (Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đồng Tháp), Số 9 () , 2013, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm