THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thanh Thủy
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh28/08/1973
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 195

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thanh Thủy (1), Huỳnh Sơn Lâm (2), "Nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2018, xx
Võ Thị Kim Thảo (1), Lê Thanh Thủy (2), "Phát triển kỹ năng đọcTiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 160 (1) , 2018, 36-38

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Thanh Thủy (1), "Sử dụng phương pháp cặp - nhóm trong việc dạy kĩ năng nói cho sinh viên không chuyên tại trường đại học đồng tháp", Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2016, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm