THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bùi Thanh Tính
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh1995
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 335

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bùi Thanh Tính (1), "Sử dụng kết hợp Speech Shadowing và Reading Aloud để cải thiện lỗi phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng Anh", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Bùi Thanh Tính (1), Huỳnh Cẩm Thảo Trang (2), "Sử dụng phương pháp speech shadowing và oral reading hỗ trợ việc luyện phát âm cho sinh viên không chuyên ngữ tại trung tâm ngoại ngữ và tin học", Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2016, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ